PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w STUDIO KIDS w oparciu o wytyczne GIS

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w STUDIO KIDS w oparciu o wytyczne GIS

Dbamy o Wasze zdrowie oraz bezpieczną i beztroską zabawę!

Bezpieczeństwo i zdrowie to nasz priorytet. W trosce o bezpieczeństwo Klientów i naszych pracowników pracujemy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożyliśmy dodatkowe regularne czynności dezynfekujące.
Gwarantujemy Wam super zabawę i najlepsze atrakcje w bezpiecznym, zdezynfekowanym otoczeniu.

FUNtastycznej ZABAWY!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W STUDIO KIDS

 1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem oraz na terenie STUDIO KIDS infografiki/plakaty adresowane do rodziców dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi) oraz w toaletach instrukcję prawidłowego mycia rąk.
 2. Zamontowaliśmy ogólnodostępny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych w obszarze wejścia / recepcji. Każda osoba dorosła wchodząca do STUDIO KIDS ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.
 3. Podczas pobytu należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz opiekunowie muszą dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
 4. Regularnie dezynfekujemy części wspólne, z którymi możecie mieć styczność: toalety, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła oraz inne przyciski i często dotykane powierzchnie.
 5. Regularnie i gruntownie czyścimy i dezynfekujemy całe wyposażenie, sprzęt oraz zabawki w STUDIO KIDS.
 6. Dezynfekujemy po jednorazowym użyciu zegarki, bransoletki, które odmierzają czas zabawy.
 7. Używamy certyfikowanych środków czystości i ochrony z przestrzeganiem zaleceń producenta, które są bezpieczne dla ludzi.
 8. Stosujemy dezynfekcję poprzez zamgławianie, które jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów usuwania wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów wykorzystując szwajcarski płyn do dezynfekcji z jonami srebra, który ma długotrwałe działanie.
 9. Zwiększyliśmy częstotliwość wymiany powietrza w budynku poprzez zwiększenie częstotliwość wietrzenia mechanicznego pomieszczeń oraz dostęp świeżego powietrza poprzez osobne systemy mechaniczne nawiewne.
 10. Podłoże, na którym bawią się dzieci jest zdatne do czyszczenia i dezynfekcji.
 11. W STUDIO KIDS zapłacisz kartą. Wszystkie czytniki, zegarki, bransoletki do obsługi regularnie dezynfekujemy.
 12. Dbamy o zachowanie bezpiecznej odległości przy obsłudze klienta oraz podczas korzystania z atrakcji.
 13. Prosimy, aby Rodzic regularnie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 14. Jako obsługa stosujemy dobre praktyki higieniczne (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, szczególna dbałość o czystość toalet, dezynfekcja części wspólnych itp.).
 15. Na czas epidemii zrezygnowaliśmy z atrakcji i zabawek, które są trudniejsze w czyszczeniu.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka i opiekunów jeśli, któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą. Pozwolenie na wejście i skorzystanie z usług mają tylko Klienci, którzy są zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Posiadamy w użyciu bezdotykowy termometr do mierzenia temperatury.
 17. Przed wejściem do strefy zabawy obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na nowe czyste i nieużywane. Opiekunowie zobowiązani są do zakupu i założenia ochraniaczy na obuwie. Zakaz wejścia w obuwiu na koturnie oraz na obcasie.
 18. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek i innych domowych przedmiotów na teren STUDIO KIDS
 19. Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez pracowników i opiekunów dzieci.
 20. Ograniczyliśmy wejście osób dorosłych tzn. na jedno dziecko może maksymalnie wejść 1-2 opiekunów (dotyczy klientów indywidualnych) oraz o 50 % ograniczyliśmy wejście dzieci.
 21. W ciągu dnia odbywają się regularne przerwy techniczne poszczególnych stref w celu dodatkowej dezynfekcji wszystkich atrakcji.